Баланс 2023 рік

Звіт про фінансові результати 2023 рік

Звіт про рух грошових коштів 2022 рік

Звіт про власний капітал 2023 рік

Примітки до фінансової звітності 2023 рік: 1 стор. – 17 стор.

Примітки до фінансової звітності 2023 рік: 18 стор. – 35 стор.

Аудиторський звіт 2023 рік

Звіт про управління 2023 рік

Звіт про платежі на користь держави 2023 рік