Баланс (звіт про фінансовий стан 31 грудня 2022 рік)

Звіт про фінансові результати 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів 2022 рік

Звіт про власний капітал 2022 рік

Примітки до фінансової звітності 2022 рік: 1 стор. – 17 стор.

Примітки до фінансової звітності 2022 рік: 18 стор. – 35 стор.

Аудиторський звіт 2022 рік

Звіт про управління 2022 рік

Звіт про платежі на користь держави 2022 рік