Баланс 2022 рік

Звіт про фінансові результати 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів 2022 рік

Звіт про власний капітал 2022 рік

Примітки до фінансової звітності 2022 рік: 1 стор. — 17 стор.

Примітки до фінансової звітності 2022 рік: 18 стор. — 35 стор.

Аудиторський звіт 2022 рік

Звіт про управління 2022 рік

Звіт про платежі на користь держави 2022 рік